Redovni rok za obranu završnog rada – vremenik

29.6.2015.   Obrana zavšnoga rada u ljetnome roku Zanimanje: POSLOVNI TAJNIK Ponedjeljak, 29.6.2015. učionica br. 38 Predsjednik komisije: Vesna Šimić Vrijeme Predmet Tema 9:00 – 9:10 RADNO PRAVO UGOVOR O RADU 9:10 – 9:20...

Više

Izvanredni rok za obranu završnog rad – vremenik

26.lipanj, 2015. KABINET 38 14:00 – 14:15   predmet: Komunikacijske – prezentacijske vještine,   tema: Neverbalna komunikacija 14:16 – 14:30   predmet: Transport, špedicija i osiguranje,   tema: Priprema robe za transport 14:31 – 14:45   predmet: Transport,...

Više

Put putujem – Jedan dan u Mađarskoj

  Okupljanje učenika prvih razreda Ekonomske škole Braća Radić Đakovo počelo je u subotu 16. svibnja u 7:30 ispred škole. Krenuli smo u 8 sati nakon prebrojavanja učenika. Sam je put , naravno, bio zanimljiv...

Više

Izvanredni rok za obranu završnog rad

Izvanredni rok za obranu završnog rada je 26.6. u petak u 14.00 sati. Sljedećim učenicima su prihvaćene molbe za izvanredni rok: Božić, Pezer (4.K2) Kusturić, Franjić, Barišić, Punda (4.E1) Kovač (4.E2)   Komisija za ekonomiste:...

Više

Projekt “Zdrav za pet”

Poštovane kolegice i kolege, Imajući u vidu da se približava kraj školske godine, molimo koordinatore projekta  da u školama provjere jesu li učenici koji su sudjelovali u provedbi projekta ispunili on-line evaluacijske upitnike, a...

Više